We willen bijdragen aan een duurzamere wereld en duurzame ontwikkeling bevorderen die onze stakeholders tevreden stelt en die tegelijkertijd de kansen van toekomstige generaties niet in gevaar brengt.

Duurzaamheid wordt vaak onderverdeeld in drie categorieën:

Sociale duurzaamheid

 - de eerbiediging van de mensenrechten.

 

duurzaamheid van het milieu

- het duurzaam gebruik van onze gemeenschappelijke hulpbronnen, zodat er genoeg overblijft voor toekomstige generaties.

Economische duurzaamheid

- een stabiele financiële positie en de belofte aan onze klanten om verantwoordelijkheid te nemen voor onze producten en garanties. 

De visie van de Brenderup Group is om een ​​leidende rol te spelen op het gebied van duurzaamheid. Om dit doel te bereiken zullen we - samen met onze klanten, leveranciers en andere partijen - gerichte maatregelen nemen om de milieu-impact van ons bedrijf tot een minimum te beperken. We zetten ons op alle vlakken in voor sociale duurzaamheid.

Kwaliteitsmanagementsysteem

De Brenderup Group is continu bezig met het verbeteren en uitbreiden van alle processen binnen het bedrijf. We implementeren processen, stellen doelen en plannen maatregelen voor herziening en verbetering. Aan de hand van een lijst met duurzaamheidsaspecten analyseren we mogelijk schadelijke processen. We werken er constant aan om de negatieve gevolgen voor het milieu te minimaliseren.

De komende jaren richten we ons op de volgende gebieden:

  • energieverbruik
  • Waterverbruik
  • Afvalverwijdering
  • Gebruik van chemicaliën
  • Intern transport
  • Onze totale CO2-uitstoot

Om deze aspecten zo effectief en gestructureerd mogelijk te maken, is ons kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd volgens ISO 9001 2015 (kwaliteitscontrole) en ISO 14001 2015 (milieucontrole).

Het doel is om de milieu-impact van ons bedrijf tot een minimum te beperken, legt Johan Hyltse, hoofd Milieu en Kwaliteit uit. 
We monitoren continu verwarming, waterverbruik, verlichting, intern / extern transport en afvalverwerking. We zijn ook op zoek naar vervangers voor giftige chemicaliën.

Intelligente logistiek

De milieudoelstellingen van het bedrijf worden maandelijks herzien. Als er afwijkingen zijn, analyseren we deze en besluiten we welke maatregelen nodig zijn. Af en toe worden de goals gecorrigeerd. We willen de CO2-uitstoot in het transport minimaliseren. Om dit te bereiken optimaliseren we onze logistiek door middel van groupage en een hoge dichtheid van goederen die van en naar onze locatie worden vervoerd. Intelligente logistieke oplossingen en minder transporten kunnen een groot verschil maken. We hebben het trailertransport met 60% verminderd door ze niet volledig gemonteerd, maar semi-geassembleerd in stalen kisten te leveren. De eindmontage vindt plaats in geografische nabijheid van de klant.

Intelligente logistiek

De milieudoelstellingen van het bedrijf worden maandelijks herzien. Als er afwijkingen zijn, analyseren we deze en besluiten we welke maatregelen nodig zijn. Af en toe worden de goals gecorrigeerd. We willen de CO2-uitstoot in het transport minimaliseren. Om dit te bereiken optimaliseren we onze logistiek door middel van groupage en een hoge dichtheid van goederen die van en naar onze locatie worden vervoerd. Intelligente logistieke oplossingen en minder transporten kunnen een groot verschil maken. We hebben het trailertransport met 60% verminderd door ze niet volledig gemonteerd, maar semi-geassembleerd in stalen kisten te leveren. De eindmontage vindt plaats in geografische nabijheid van de klant.

Milieuvriendelijke brandstof

Als een andere belangrijke maatregel hebben we het aandeel van HVO100 voor onze transporten verhoogd in vergelijking met conventionele dieselbrandstof. HVO100 vermindert de CO2-uitstoot met 80-90%. Onze bedrijfswagens en interne transportmiddelen (heftrucks etc.) rijden momenteel op een mengsel van dieselbrandstof en HVO100. Een langetermijndoelstelling was om de CO2-uitstoot tussen 2010-2020 met 50% te verminderen. We houden rekening met de effecten van verwarming, elektriciteit, intern transport en bedrijfswagens. In 2017 zijn deze emissies met 80% gedaald. We zijn dus op de goede weg. Als volgende stap analyseren we de logistiek tussen ons en ons bedrijf in Europa.

Gedragsregels

Sociale duurzaamheid heeft de afgelopen jaren aan invloed gewonnen. Steeds meer bedrijven voeren campagne voor een rechtvaardige en eerlijke samenleving waarvan iedereen profiteert. We nemen onze verantwoordelijkheid door onze gedragscode te implementeren, waarin de principes en richtlijnen worden uitgelegd waarvoor we staan. Deze zijn gebaseerd op de UN Global Compact-principes voor mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en het voorkomen van corruptie. Deze komen overeen met onze algemene waarden voor verantwoord handelen en gedrag. Niet alleen naar collega's, maar ook naar klanten, leveranciers en autoriteiten.

Gedragsregels

Sociale duurzaamheid heeft de afgelopen jaren aan invloed gewonnen. Steeds meer bedrijven voeren campagne voor een rechtvaardige en eerlijke samenleving waarvan iedereen profiteert. We nemen onze verantwoordelijkheid door onze gedragscode te implementeren, waarin de principes en richtlijnen worden uitgelegd waarvoor we staan. Deze zijn gebaseerd op de UN Global Compact-principes voor mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en het voorkomen van corruptie. Deze komen overeen met onze algemene waarden voor verantwoord handelen en gedrag. Niet alleen naar collega's, maar ook naar klanten, leveranciers en autoriteiten.

Gedragscode voor leveranciers

Het is belangrijk voor ons om hoge standaarden op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsethiek te handhaven. De gedragscode voor leveranciers is gebaseerd op de bovenstaande principes en legt onze verwachtingen ten opzichte van onze leveranciers uit.

  • We moedigen onze leveranciers aan om hun eigen gedragscode op te stellen met vergelijkbare normen. Als een leverancier niet voldoet aan onze verwachtingen volgens onze Gedragscode voor leveranciers, stellen we verbeteringen en regelmatige beoordelingen voor.

Product ontwikkeling

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse werk. Onze producten zijn veerkrachtig, robuust en weerbestendig. Aanhangers moeten talloze ladingen kunnen weerstaan. Bij een zorgvuldige omgang blijft een aanhanger tientallen jaren in goede staat. Ons doel is een zo lang mogelijke levensduur van onze trailers. Een van de uitdagingen is om het materiaalgebruik te verminderen zonder de robuustheid van de trailers in gevaar te brengen. Daarnaast moeten de trailers eenvoudig te demonteren zijn zodat ze gerecycled kunnen worden.

  • Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Ons doel is om de milieu-impact van ons bedrijf zo laag mogelijk te houden - zowel bij het dagelijkse werk als bij de productontwikkeling.

Product ontwikkeling

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse werk. Onze producten zijn veerkrachtig, robuust en weerbestendig. Aanhangers moeten talloze ladingen kunnen weerstaan. Bij een zorgvuldige omgang blijft een aanhanger tientallen jaren in goede staat. Ons doel is een zo lang mogelijke levensduur van onze trailers. Een van de uitdagingen is om het materiaalgebruik te verminderen zonder de robuustheid van de trailers in gevaar te brengen. Daarnaast moeten de trailers eenvoudig te demonteren zijn zodat ze gerecycled kunnen worden.

  • Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Ons doel is om de milieu-impact van ons bedrijf zo laag mogelijk te houden - zowel bij het dagelijkse werk als bij de productontwikkeling.

Brenderup handelaar

U kunt zich altijd veilig voelen als u een aanhanger koopt bij een Brenderup-dealer. 
Dealer zoeken

Onze erfenis

Dit is onze reis van onze wortels in de landbouw naar autotrailers die zijn aangepast aan het moderne leven.
Meer informatie