GARANTIEBEPALINGEN

 

Brenderup trailers hebben standaard 2 jaar* fabrieksgarantie * vanaf de eerste registratiedatum en is alleen van toepassing op nieuwe trailers. Volgens de garantie is Brenderup Group verantwoordelijk voor fouten die bestaan tijdens de levering of die optreden tijdens de garantieperiode. De garantie geldt voor materiaal- of constructiefouten. De garantie beperkt geen andere rechten op grond van de consumentenkoopwet. De garantie is van toepassing tussen de Reseller, genaamd de verkoper, en de koper. Eventuele eisen van de koper moeten altijd aan de verkoper worden gesteld. De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het ontvangstbewijs is ondertekend door zowel verkoper als koper. De kassabon moet samen met een kassabon en een ingevuld serviceboekje altijd worden bewaard en overlegd in geval van garantieclaims. Indien de koper op een gebrek wil wijzen, moet de verkoper binnen een redelijke termijn nadat het gebrek is ontdekt of had moeten worden ontdekt, op de hoogte worden gebracht van de claim. Bij de behandeling van de klacht is een kopie van de bon en het ingevulde serviceboekje nodig. 

 

 

GARANTIEBEPALINGEN

 

Brenderup Group is echter niet verantwoordelijk als de fout waarschijnlijk te wijten is aan:

Dat de trailer niet is afgehandeld volgens de instructies in het Trailer Handboek
Dat de trailer geen service heeft gehad volgens de Trailer Manual
Dat de trailer is herbouwd of veranderd
Dat de aanhanger is overbelast
Dat de aanhangwagen is blootgesteld aan een ongeval of andere invloeden van buitenaf
Dat de trailer werd verwaarloosd
Die reparatie / service is uitgevoerd door een andere werkplaats dan die is aangewezen door de Reseller / Brenderup Group
Dat anders dan de reserveonderdelen / accessoires van Brenderup Group / Transport op de trailer zijn gemonteerd
Dat de aanhanger is gebruikt met een ander voertuig dan een auto.

 

De volgende zaken worden niet als garantiefouten beschouwd:

Normale slijtage
Normaal verbruik van verbruiksartikelen
Externe effecten van zoutschade
Brenderup Group is een lid van SBR (Släpvagns Branschens Riksförbund) en volgt hun algemene garantievoorwaarden.

 

 

HOE EEN GARANTIECLAIMS MAKEN?

 

PROCEDURE

Als er een fout optreedt waarbij de koper aanspraak wil maken op garantie, moet de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De verkoper moet in de gelegenheid worden gesteld de storing te onderzoeken, in welk geval een klachtrapport moet worden opgesteld. Als het de bedoeling is dat er claims worden ingediend tegen de fabrikant, moet dit door de dealer worden gedaan door middel van een volledig ingevuld klachtenrapport en een ondertekend ontvangstbewijs. Voordat de storing wordt verholpen, moet de fabrikant de gelegenheid krijgen de trailer te inspecteren.

 

 

GARANTIE / ONTVANGSTCERTIFICAAT

Het bijgevoegde ontvangstbewijs moet worden ingevuld en ondertekend door de koper en verkoper. Het ontvangstbewijs is een belangrijk document in het geval van een claim. Door het ontvangstbewijs te ondertekenen, gaat de koper akkoord met:

hij / zij heeft de nodige instructies gekregen over de trailer en de bediening ervan
ontvangen trailerhandleiding (gebruikershandleiding)
dat de wagen in perfecte staat verkeert voor zover visueel te zien is herziening van het onderhoudsschema

 

 

DE DIENSTEN

 

Service moet worden uitgevoerd door de dealer of servicepunten die zijn doorverwezen door de dealer. Neem altijd contact op met uw dealer om een geschikt servicepunt te vinden.

 

 

Service moet worden uitgevoerd door de dealer of * 2 jaar garantie is van toepassing op geselecteerde trailermodellen, zie specificatiepagina's voor elk trailermodel.